Je užitočné vedieť

Polyuretánovú penu vynašiel nemecký vedec Otto Bayer v minulom storočí. Od tej doby sa polyuretánové výrobky stali neoddeliteľnou súčasťou nášho životu. Teraz vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti sa používa polyuretán. Spíme na polyuretánových matracoch, uschovávame jedlo v chladničkách, izolovaných polyuretánom, chodíme v topánkach na polyuretánovej podrážke, nosíme oblečenie s polyuretánovou výplňou, alebo izolačnou vrstvou. Dnes ľudia prestali rozmýšľať o tom, ktoré latky ich obklopujú, pretože stále sa všetko zdokonaľuje a mení sa. Existuje niekoľko oblastí, kde zmeny neprebiehajú príliš rýchlo. Jednou z tých oblastí je výstavba domov. Bez ohľadu na to, že architekti odvážne projektujú budovy s fasádami moderného vzhľadu, netypickými strechami, veľkými výkladnými oblokmi, avšak stavebné a izolačné materiály sa používajú také isté, ako pred 50. rokmi.  Konštrukcie budov sa stále menia, stavajú sa zložitejšími, architekti projektujú budovy s ľahkými konštrukciami a tvarmi, snažia sa im pridať modernistický výzor, ale izolačné materiály sa nemenia, iba rastie ich počet. Veľmi často hrubá vrstva izolačných materiálov nekompenzuje veľké množstvo tepla, ktoré uniká cez veľké okná a komplikované dvere. Okrem toho, veľké a otvorené vnútorné priestranstvá vytvárajú veľký tlak teplého vzduchu vnútri miestnosti, a preto teplo rýchlejšie uniká z budovy cez škáry na streche. Je veľmi populárna myšlienka pasívneho domova, ale málo kto vie ako ho vybudovať. Projektujú zložité konštrukcie stien domu, hrúbka ktorých dosahuje 70 cm, montujú okná s trojvrstvovými sklami, ale takéto výdavky, alebo investície nie sú vždy účelné. Tepelný odpor konštrukcií budov sa vypočíta bez ohľadu na to, že kamenná vata stráca do 30% odporu pri mínusových teplotách, práve vtedy, ak je najviac potrebná. Robí sa to neúmyselne, ale preto že zostarli metodiky. Je to pohodlne, keďže sa celý systém projektovania zakladá na zastaranej metodike a nikto nič nechce meniť, pretože bude nutné meniť programy projektovania a spôsoby výpočtu parametrov budovy.

Našťastie sa situácia v najbližšom čase zmení, pretože od roku 2020 všetky budovy, projektované v EÚ, musia byť energeticky pasívne. Budovy, v ktorých sa používa veľa energií, budú zdaňované za znečisťovanie, ako autá, alebo domáca technika. Ešte jeden pozitívny krok je urobený pre znižovanie výdavkov na výstavbu energeticky pasívnych domov, je to štandardizácia vstrekovanej polyuretánovej peny, aby sa viac používala pri výstavbe. Nová norma ЕN-1435-1 dovolí architektom a stavebníkom viac používať vstrekovanú polyuretánovú penu v modernom stavebníctve. Teraz už začínajú chápať, že úspornosť budovy záleží nielen od odporu, ale aj od  vzduchotesnosti. Ak je budova vzduchotesná, tepelný odpor konštrukcií môže byť oveľa menší, ako je uvedené v stavebnom poriadku, pritom tepelné vlastnosti budovy zostávajú nezmienené.

Porovnanie materiálov

Existuje vstrekovaná pena dvoch druhov, – je to elastická polyuretánová pena s otvorenými pórmi a tvrdá  polyuretánová pena s uzavretými pórmi.

Táto pena má vlastné určenie a oblasť uplatnenia. V poslednom čase sa stretávame s príliš veľkým množstvom nevhodných informácií o polyuretánovej pene, preto sa pena nie vždy používa správnym spôsobom, a meno polyuretánovej peny stráca tvár.

Najčastejšie sa dopúšťajú nasledovných chýb:

Polyuretánová pena s otvorenými pórmi sa používa pre izoláciu budov zvonku, alebo za podmienok veľkej vlhkosti. Otvorené póry môžu absorbovať vlhkosť, preto je potrebné sa vyhýbať vlhkosti. V takých prípadoch je potrebné používať polyuretánovú penu s uzavretými pórmi.

Polyuretánovou penou s  uzavretými pórmi sa izolujú vnútorné drevené konštrukcie budovy. Drevené konštrukcie stále sa hýbu a menia relatívnu vlhkosť, preto v izolačnej vrstve môžu sa objaviť škáry. Polyuretánová pena s uzavretými pórmi neprepúšťa vzduch, tým môže uškodiť drevu, pretože drevo odparuje a pohlcuje relatívnu vlhkosť prostredia, z tohto dôvodu sa môže vznikať hniloba, pleseň a objaví sa nepríjemný zápach.

Pre izoláciu zvuku je potrebné vybrať penu s otvorenými pórmi, keďže pena s uzavretými pórmi zle izoluje zvuk.

Ako vybrať penu?

Na trhu je dosť firiem, ponúkajúcich polyuretánovú penu pre izoláciu budov, ale výrobcov polyuretánovej peny nie je v skutočnosti veľa. Nie všetky firmy uvádzajú výrobcu používaných komponentov, alebo uvádzajú ho nesprávne.

Americká, alebo kanadská pena na trhu je najdrahšia, a je to pochopiteľne, pretože je drahá doprava z Ameriky, alebo Kanady, doprava od prístavu k objednávateľovi, clo a distribútorská prirážka k cene, ktoré musí uhradiť konečný spotrebiteľ. Takéto izolačné materiály nemôžu byť ani  ekologické, ani úsporné. Ekologické normy Ameriky, alebo Kanady nedosahujú normy uplatňované v Európskej únii, preto na trhu nie sú americké farby, lepidlá,  alebo iné tovary. V Európe sú len vykonané fyzické skúšky samotného izolačného materiálu pre stanovenie vlastností, ale nie je možné stanoviť kvalitu chemických látok a jedovatosť v chemických zmesiach.

Sú spoločnosti, ktoré deklarujú používanie prvkov známych firiem, ale v skutočnosti používajú lacné komponenty veľmi nízkej kvality.

Je veľmi dôležite vedieť, že aj kvalitnú penu môžu pokaziť neodborné montáže izolácie, alebo osoby, ktoré pracujú s pokazeným zariadením.