Tvrdá pena 

 Tvrdá  polyuretánová pena s uzavretými pórmi, najčastejšie používaná pre hermetizáciu budov zvonku. Vďaka výborným izolačným vlastnostiam, sa pena používa pre zatepľovanie plochých striech, fundamentov, hangárov, skladov, betónových podláh, poľnohospodárskych, priemyselných a obchodných budov v celej Európe. Tvrdá pena má úplne uzavreté póry, výborne izoluje od vlhkosti. Hustota peny tvorí 40 kg/m3– 60 kg/m3, množstvo uzavretých pór – 98%, koeficient tepelnej vodivosti 0,022 W/m.K.

 

 

Fyzikální vlastnosti TOGO 40

PROPERTY

VALUE

DIMENSION

Hustota ρ

kg / m 3

40

Lamda prohlásil výpočet λ D

W / m . K

0022

Air přenosové vlastnosti l

2 / s . Pa

1,6 . 10 -9

Voda wapour difúzní odpor

2 h / Pa

0,55 - 0,60

Nasákavost

kg / m 2

0,33

Třída hořlavosti

B2 (EN 13823)

Koroze rozvoj kapacit

Známky koroze není založeno

 

EKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Hydrofluoroalkaline (HFA)

Nikdo

Částečně fluorované uhlovodíky (HFC)

Nikdo

Těkavé organické sloučeniny

Nikdo

Formaldehyd

Nikdo